Kad skaičiai nepabėgtų – tam esame MES!

Kodėl B2 buhalterija?

•Laiko taupymas: buhalterijos darbus patikėję profesionalams sutaupysite laiko;

•Pinigų taupymas: samdomos buhalterijos įmonės paslaugų kaina dažniausiai būna mažesnė nei samdomo darbuotojo išlaikymas;

•Patogus susisiekimas: paslaugos teikiamos nuotoliniu būdų, naudojantis didžiausia lietuviška apskaitos programa debesyje;

•Lankstumas: kiekvienam klientui parenkamas geriausiai jo poreikius atitinkantis pasiūlymas;

Nuo ko priklauso paslaugų kaina?

•Sutartas fiksuotas mokestis mokamas kiekvieną mėnesį, kuris gali pasikeisti, jei smarkiai išaugs reikalingų paslaugų apimtis;
•Paslaugų kaina apskaičiuojama pagal pateiktų dokumentų kiekį ir įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių;

Buhalterinės paslaugos:

•Buhalterinės paslaugos: materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas;

•Nusidėvėjimo apskaičiavimas ir registracija;

•Uždirbamų pajamų ir patiriamų sąnaudų apskaita;

•Darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir įtraukimas į apskaitos registrus;

•Įmonės atskaitingų asmenų ataskaitų tvarkymas (avansinės apyskaitos);

•Mėnesinių, ketvirtinių atsakaitų paruošimas ir pateikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

•Metinės finansinės atskaitomybės parengimas;

•Įmonių kūrimas.

Susisiekite:

Facebook:

B2 buhalterija

Elektroninis paštas:

b2buhalterija@b2buhalterija.lt

Telefono numeris:

+37069000079 +37069000031